ReadyPlanet.com
dot
อาหารสุกรระยะเลี้ยงลูก : S26 article


อาหารสุกรระยะเลี้ยงลูก : S26
 
ระยะเวลาการใช้:ก่อนคลอด 1 สัปดาห์จนถึงหลังหย่านมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของลูกในท้อง และสร้างความเคยชินอาหาร  ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรพิเศษ และคุณค่าทางโภชนการที่ดีช่วยให้แม่สุกรผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกสุกรเพียงพอ  สุขภาพและร่างการแม่ฟื้นฟูเร็วหลังจากคลอด สามารถกลับเข้าสู่ระบบการผลิตได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
 
คุณค่าที่เรามอบให้คุณ
 
- มีอัตราการแลกนมที่ดีขึ้น ด้วยประสิทธิภาพอาหารสามารถแปรเป็นน้ำนมที่เพียงพอต่อการเลี้ยงลูกสุกร
- สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าสู่ระบบการผลิตได้เร็ว
- ระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง รอบในการผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ถูกลง
- เพิ่มน้ำหนักหย่านมของลูกสุกร ลูกแข็งแรงลดการสูญเสียในเล้าอนุบาล
- สะดวกในการใช้ และการจัดการฟาร์ม
 

เบอร์

ระยะการใช้

%โปรตีน

%ไขมัน

%กาก

S25

แม่สุกระยะอุ้มท้อง

>15%

>3%

<10%

S26

แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก

>16%

>3%

<10%
อาหารสุกรพันธุ์

อาหารสุกรระยะอุ้มท้อง : S25 articleCopyright © 2015 All Rights Reserved.