ReadyPlanet.com
dotประกาศผลฟาร์มที่ได้รับรางวัล กิจกรรม 1 wk 8 kg No Set Back Get Cash Backarticle
Guide: 1 wk 8 kg No Set Back Get Cash Backarticle

การผลิตสุกรขุนที่มีประสิทธิภาพต้องมาจากลูกสุกรหย่านมและสุกรอนุบาลที่มีความสมบูรณ์

คู่มือ More Weight Less Time 9 Weeks 30 Kgs

 การที่จะเลี้ยงสุกรอนุบาลให้ประสบผลสาเร็จนั้นต้องเริ่มต้นจากลูกสุกรหย่านมที่ สุขภาพแข็งแรง

1wk 8 kg No Setback, Get Cash Back by United feed mill co., ltd.กิจกรรม 1wk 8 kg No Setback, Get Cash Back

 Campaign Contest    “1wk 8 kg No Setback, Get Cash Back”  โดยจะเริ่มการแข่งขันในช่วงวันที่ 20-27 เมษายนนี้ ผู้ที่สามารถทำสำเร็จได้สนับสนุนจากบริษัทฯ เป็นเงินรางวัล 100,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ผู้แทนการขายประจำเขตทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2558 

1wk 8 kg No Setback, Get Cash Backบริษัทในเครือยูไนเต็ด ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “1wk 8 kg No Setback, Get Cash Back” ขึ้นในงาน VIV Asia 2015article

 บริษัท ในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป จัดสัมมนาหัวข้อ “1wk 8 kg No Setback, Get Cash Back” ในงาน VIV Asia 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ห้องประชุม MR 211 ชั้น2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558เวลา 10.30 – 11.30น. 

ประกาศผลฟาร์มที่ได้รับรางวัล กิจกรรม “ More Weight Less Time: 9 Wks. 30Kg. ปี 2”article

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เครือยูไนเต็ดกรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม “ More Weight Less Time: 9 Wks. 30Kg. ปี 2” ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จเป็นอย่างดี จากกิจกรรม “ More Weight Less Time: 9 Wks. 30Kg. ปี 1” ...

 

UnitedFeedingกิจกรรมออกงานแนะนำสินค้า VIV Asia 2011

บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป เข้าร่วมออกบูธ งาน VIV Asi a 2011 พร้อมทั้งจัดงานสัมมนาเพื่อเปิดตัวกิจกรรมใหม่ ในหัวข้อ "More Weight Less time 9 Wks. 30 Kg" 

More Weight Less Timeกิจกรรม “More Weight Less Time: 9 Wks. 30Kg. ปี 1"article

บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป เปิดตัวกิจกรรม “More Weight Less Time 9 Wks. 30 Kg. ปี 1” แนวทางสู่น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ที่อายุ 9 สัปดาห์ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

โรงงานอาหารสัตว์ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากarticle

คุณวิฑิต เหล่าวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด นำทีมผู้บริหารเข้าเยี่ยมและขอบคุณ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ในวาระที่โรงงานได้รับการรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์  Good Manufacturing Practice;GMP for Animal Feed Manufacturing ในวันที่ 9 ก.ค. 2553 ที่ผ่านมา โรงงานอาหารสัตว์ยูไนเต็ดฟีดมิลล์มุ่งพัฒนาและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพภายใต้ระบบควบคุณคุณภาพ ISO 9001;2008 และระบบ GMP เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

News-Eventarticle
บริษัทยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9001(TLC9001) กับกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑุ์ตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31มกราคม 2549และได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.ISO 9001 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรรม นายปิยะบุตร์  ชลวิจารณ์ เป็นผู้มอบใบรับรอง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค  ซึ่งได้รับการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI)
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.