ReadyPlanet.com
dotพันธุ์ไก่ H&N

สายพันธุ์ไก่ไข่ H&N เป็นสายพันธุ์ที่มีสมรรถภาพการผลิตสูง ได้รับการพัฒนาทดสอบ และวิจัยภายใต้การควบคุมและสิ่งแวดล้อมที่ดี จนได้สายพันธุ์ตามต้องการจากทีมวิจัยพันธุ์ไก่ไข่ H&N
 
ลักษณะทั่วไป : เชื่อง ไม่ดุ ขนสีน้ำตาลแดง  ให้ไข่สีน้ำตาลเข้ม ไข่รูปร่างค่อนข้างกลม เปลือกไข่แข็งแรง เลี้ยงง่าย

สมรรถภาพการผลิต

ระยะ 0-18 สัปดาห์

           อัตราการเลี้ยงรอด

96-98%

       การกินสะสม

6.46 กิโลกรัม

           น้ำหนักตัว 18 สัปดาห์

1,480 กรัม

ระยะ 18-80 สัปดาห์

 

          อัตราการเลี้ยงรอด

93-96%

ผลผลิตการให้ไข่

          วันที่ให้ผลผลิต 50% Hem Day

140-150 วัน

              60  สัปดาห์

239-249 วัน

          ไข่สะสมถึง 80 สัปดาห์

335-345 ฟอง

           ระยะเวลาให้ผลิต 90%

18-21 สัปดาห์

           ระยะเวลาให้ผลผลิต 80%

35-40 สัปดาห์

อาหาร

           การกิน

105-115 กรัม/ตัว/วัน

           อัตราส่วนการให้ผลผลิต

2.0-2.2 กก./กก.

น้ำหนักตัวที่ 80 สัปดาห์       

1,900-2,200 กรัม

น้ำหนักไข่เฉลี่ย

63-65 กรัม/ฟอง

35 สัปดาห์

62.8 กรัม/ฟอง

80 สัปดาห์

68.7 กรัม/ฟองหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.