ReadyPlanet.com
dot

 
 
อาหารสุกรขุน
 
อาหารสุกรขุนประกอบไปด้วย 2 แบรนด์ ได้แก่
 
 


ด้วยสูตรอาหารที่คิดค้นเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต หุ่น และกล้ามเนื้อ สู่การเป็นเนื้อสุกรที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค
 
คุณค่าที่เราให้คุณ

- มีอัตราการแลกเนื้อที่ดีขึ้น
- อัตราการเจริญเติบโตต่อเนื่องตามประสิทธิภาพสายพันธุ์อย่างสูงสุด
- สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
- ระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง รอบในการผลิตเพิ่มขึ้น
- สะดวกในการใช้ และการจัดการฟาร์ม
- ช่วยเสริมสร้างโครงร่างกล้ามเนื้อสู่การผลิตเนื้อสุกรที่ดี มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค

เบอร์

ระยะการใช้

%โปรตีน

%ไขมัน

%กาก

S21

สุกรขุนน้ำหนัก 30-50 กก.

>17%

>3%

<6%

S22

สุกรขุนน้ำหนัก 50-80 กก.

>16%

>3%

<7%

S23

สุกรขุนน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป

>15%

>3%

<7%

S24

สุกรขุนน้ำหนัก 90 กก.-ขาย

>14%

>3%

<7%หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.